Tabell over effektiv kulde og vindens virkning på sjø

(Følgende tabeller er hentet fra http://www.meteo.no)

Betegnelse og vindstyrke i Beaufort       

Vindhastighet Termometeret viser (°C)   Virkning på sjø Sannsynlig bølgehøyde Sannsynlig max  bølgehøyde
m/s Knop 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Vindstille (0) 0 Mindre enn 1 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Følt 

temperatur 

(°C)

Sjøen er speilblank (havblikk)    
Flau vind 0,3-1,5 1-3                     Krusninger danner seg på havflaten 0,1m 0,1m
Svak vind (2) 1.6-3.3 4-6 14 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -33 Små, korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker. 0,2m 0,3m
Lett bris (3) 3.4-5.4 7-10 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44 Småbølger begynner å toppe seg. Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskalvl kan forekomme. 0,6m 1,0m
Laber bris (4) 5.5-7.9 11-16 8 2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52 Bølgene blir lengre. En del skumskavler. 1,0m 1,5m
Frisk bris (5) 8.0-10.7 17-21 7 0 -7 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -57 Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme. 2,0m 2,5m
Liten kuling (6) 10.8-13.8 22-27 5 -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -61 Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt. 3,0m 4,0m
Stiv kuling (7) 13.9-17.1 28-33 5 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65 Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen. 5,5m 7,5m
Sterk kuling (8) 17.2-20.7 34-40 4 -4 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -66 Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk som driver i tydelig markerte strimer med vinden.    
Liten storm (9) 20.8-24.4 41-47 4 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å "rulle". Sjørokket kan minske synsvidden.    
Forfrysningsfare Liten Stor Meget stor      
Full storm (10) 24,5-28,4 48-55 Ikke angitt (sikkert veldig kaldt J ) Meget høye bølger med lange, overhengende kammer. Skummet som dannes i store flak, driver med vinden i tette, hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden reduseres.    
Sterk storm (11) 28,5-32,6 56-63 Ualminnelig høye bølger (små og mellomstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden.    
Orkan (12) Over 32,6 Over 63 Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum.    
 

 

Tabell med beskrivelse av vindstyrker på land og sjø

Vindstyrke i Beaufort Vindhastighet (m/s) Navn på vindstyrke Virkning på land Virkning til sjøs
0 0-0.2 stille røyken stiger rett opp speilblank (havblikk)
1 0.3-1.5 flau vind røyken driver i vindens retning små krusninger, ikke skum
2 1.6-3.3 svak vind smått løv settes i bevegelse korte småbølger
3 3.4-5.4 lett bris løv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes. bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum
4 5.5-7.9 laber bris kvister og smågrener røres, støv virvles opp. lengre bølger, en del skumskavler.
5 8.0-10.7 frisk bris mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. middelstore, lange bølger med lange skumskavler.
6 10.8-13.8 liten kuling store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene. store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt.
7 13.9-17.1 stiv kuling hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden. sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen.
8 17.2-20.7 sterk kuling kvister brekker, tungt å gå mot vinden. middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden.
9 20.8-24.4 liten storm store trær svaier og takstein kan blåse ned. høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å "rulle"
10 24.5-28.4 full storm sjelden inne i landet, trær rykkes opp. stor skade på hus. meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling.
11 28.5-32.6 sterk storm meget sjelden, følges av store ødeleggelser. ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden.
12 32.6- orkan forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser. luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum.